Mesoscopic scales in hierarchical configuration models

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

To understand mesoscopic scaling in networks, we study the hierarchical configuration model (HCM), a random graph model with community structure. Connections between communities are formed as in a configuration model. We study the component sizes of HCM at criticality, and we study critical bond percolation. We find the conditions on the community sizes such that the critical component sizes of HCM behave similarly as in the configuration model. We show that the ordered components of a critical HCM on [Formula presented] vertices are [Formula presented]. More specifically, the rescaled component sizes converge to the excursions of a Brownian motion with parabolic drift.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4246-4276
Aantal pagina's31
TijdschriftStochastic Processes and their Applications
Volume128
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec. 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mesoscopic scales in hierarchical configuration models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit