Mesoscopic adhesion of poly(dimethylsiloxane) : self-adhesion, effects of fillers, surface modification and thin top layers

Z. Li

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

512 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • de With, G. (Bert), Promotor
  • Brokken, Jose, Co-Promotor
  • Dortmans, Ardi, Co-Promotor
Datum van toekenning10 mei 2007
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-0984-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit