Mesoscale simulations of anisotropic particles at fluid-fluid Interfaces

Q. Xie, F.S. Günther, J.D.R. Harting

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

  2 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Mesoscale simulations of anisotropic particles at fluid-fluid Interfaces'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie