Mesoscale modelling of dislocation pile-up based on discrete interactions

R.H.J. Peerlings, Y. Kasyanyuk, A. Roy, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Mesoscale modelling of dislocation pile-up based on discrete interactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen