Merged-beam studies of electron-recombination and excitation of atomic and molecular hydrogen ions

P.J.T. vd Donk

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

428 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Brongersma, H.H., Promotor
  • Mitchell, J.B.A., Promotor, Externe Persoon
Datum van toekenning30 jun 1993
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 1993

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit