Mental state recognition and communicative effects

R.J. Beun

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
82 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)191-214
TijdschriftJournal of Pragmatics
Volume21
DOI's
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit