Mental health, work engagement, and meaningful work-role fit of industrial psychologists: a latent profile analysis

Llewellyn Ellardus van Zyl (Corresponding author), Sebastiaan Rothmann, Carmine Nieman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mental health, work engagement, and meaningful work-role fit of industrial psychologists: a latent profile analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Psychology