Mens-computer interactie

T.M.A. Bemelmans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3-4
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift Management en Informatie
Volume7
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit