MEMPHIS : a smart mix of electronics and photonics

L.K. Nanver, R. Polmans, A. Leinse, L. Flannery, J.J.L. Mulders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)46-53
Aantal pagina's8
TijdschriftMikroniek
Volume50
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit