Memora: A design for teenagers to connect virtual and physical possessions

L.P.P. Hermans, M.J. Broekhuijsen, P. Markopoulos

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    3 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Memora: A design for teenagers to connect virtual and physical possessions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.