Membrane Reactors, from chemical production up to tissue engineering

Fausto Gallucci, Angelo Basile, Beata Michalkiewicz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's1
TijdschriftChemical Engineering Journal
Volume305
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 dec. 2016

Citeer dit