Membrane reactors: a way to increase efficiency

Fausto Gallucci (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)259-260
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Membrane Science and Research
Volume5
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan 2019

Citeer dit