Membrane optimization and process condition investigation for enhancing the CO2 separation from natural gas

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Membrane optimization and process condition investigation for enhancing the CO<sub>2</sub> separation from natural gas'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen