Membrane microreactors : gas-liquid reactions made easy

T. Noël, V. Hessel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

68 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

No abstract.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)405-407
Aantal pagina's3
TijdschriftChemSusChem
Volume6
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Membrane microreactors : gas-liquid reactions made easy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit