Membrane mediated sorting

T. Idema, S. Semrau, C. Storm, T. Schmidt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

14 Citaten (Scopus)
171 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Membrane mediated sorting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Neuroscience