Melting and crystallization behavior of metallo-supramolecular polymers studied by scanning probe microscopy techniques

D. Wouters, C. Eschbaumer, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Melting and crystallization behavior of metallo-supramolecular polymers studied by scanning probe microscopy techniques'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie