Melting and crystallization behavior of metallo-supramolecular polymers studied by scanning probe microscopy techniques

D. Wouters, C. Eschbaumer, U.S. Schubert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

2 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract only
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1045-1046
TijdschriftPolymer Preprints
Volume43
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2002

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Melting and crystallization behavior of metallo-supramolecular polymers studied by scanning probe microscopy techniques'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit