Melt spinning applied to aluminium scrap processing

W.H. Kool, H. Kleinjan, L. Katgerman, F.A.C.M. Habraken, J.H. Dautzenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

Originele taal-2Engels
Aantal pagina's8
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit