Melt-Fabricated Photoreactive Block Copolymer Micelles as Building Blocks for Tunable Elastomeric Hydrogels

Nabila A. Huq, René P.M. Lafleur, Travis S. Bailey (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Melt-Fabricated Photoreactive Block Copolymer Micelles as Building Blocks for Tunable Elastomeric Hydrogels'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen