Melodic accent in computer composed metrical tone sequences

J.M.E.W. Thomassen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-50
  TijdschriftIPO Annual Progress Report
  Volume14
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit