Meerlagen spuitgieten, een voorstudie : de stroming tussen twee plunjers

H.E.H. Meijer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Downloads (Pure)

Samenvatting

Als onderdeel van de ontwikkeling van een meerlaagsspuitgiettechnologie, die ook in complexe produkten centrische of excentrische dunne lagen gecontroleerd moet kunnen realiseren, is de stroming van een polymeersmelt in een cilinder tussen twee plunjers experimenteel en numeriek onderzocht. Schijfjes van een verschillende kleur van, voorlopig, hetzelfde materiaal werden tussen de plunjers geplaatst, opgesmolten, gedeformeerd door de plunjers over verschillende afstanden en later ook bij verschillende temperaturen en snelheden te verplaatsen, vervolgens weer afgekoeld en doormidden gezaagd. De aldus gevisualiseerde deformatie geschiedenissen werden ook numeriek berekend, gebruik makend van een standaard eindige elementen programma. Uit een vergelijking van de berekende en gemeten deformatie blijkt dat kleine verschillen in reologisch gedrag, grote invloed hebben op het geintegreerde snelheidsveld en dat aan de discontinuiteit tussen plunjer en cilinderwand relatief veel aandacht moet worden besteed.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)32-38
TijdschriftMaterialen
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit