Medical document indexing and retrieval: AMTEx vs. NLM MMTx

Angelos Hliaoutakis, Kalliopi Zervanou, Euripides G.M. Petrakis

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

13 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 12th International Symposium for Health Information Management Research (ISHIMR 2007), 18-20 July 2007, Sheffield, UK
Aantal pagina's13
StatusGepubliceerd - 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit