Median trajectories

K. Buchin, M. Buchin, M.J. Kreveld, van, M. Löffler, R.I. Silveira, C. Wenk, L. Wiratma

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Median trajectories'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen