Mechanosensitivity of cardiomyocyte progenitor cells: the strain response in 2D and 3D environments

N.A.M. Bax, A. Mauretti, M.H. Van Marion, M.C. Van Turnhout, D.W.J. Van der Schaft, C.M. Sahlgren, M.J.T.H. Goumans, C.V.C. Bouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

136 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanosensitivity of cardiomyocyte progenitor cells: the strain response in 2D and 3D environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry