Mechanosensitivity of cardiomyocyte progenitor cells: the strain response in 2D and 3D environments

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftMeeting AbstractAcademic

129 Downloads (Pure)

Samenvatting

Abstract 521
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)S94-S94
Aantal pagina's1
TijdschriftCardiovascular Research
Volume111
Nummer van het tijdschriftsuppl 1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2016
EvenementEuropean Society of Cardiology - Frontiers in Cardiovascular Biology - Florence, Italië
Duur: 8 jul. 201610 jul. 2016

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanosensitivity of cardiomyocyte progenitor cells: the strain response in 2D and 3D environments'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit