Mechanofluorescent Visualization of Stresses in Polymers and Composites

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

234 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Sijbesma, Rint P., Promotor
  • Heuts, J.P.A. (Hans), Promotor
Datum van toekenning22 mrt. 2022
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5463-8
StatusGepubliceerd - 22 mrt. 2022

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit