Mechanochemical activation of latent N-heterocyclic carbene catalysts

R. Groote

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

726 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanochemical activation of latent N-heterocyclic carbene catalysts'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie