Mechano-chemical factors in MoS2 film lubrication

J.H. Gee, de, G. Salomon, J.H. Zaat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

68 Citaten (Scopus)
232 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-101
TijdschriftWear
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit