Mechano-chemical factors in MoS2 film lubrication

J.H. Gee, de, G. Salomon, J.H. Zaat

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

65 Citaten (Scopus)
176 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)87-101
TijdschriftWear
Volume7
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit

Gee, de, J. H., Salomon, G., & Zaat, J. H. (1964). Mechano-chemical factors in MoS2 film lubrication. Wear, 7(1), 87-101. https://doi.org/10.1016/0043-1648(64)90081-X