Mechanistic studies on quadruple hydrogen bonding systems

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

404 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Meijer, E.W. (Bert), Promotor
  • Sijbesma, Rint P., Promotor
Datum van toekenning16 feb 2009
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1514-1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit