Mechanistic studies in catalysis

John M. Brown, Andreas Pfaltz, Rutger A. Van Santen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3408
Aantal pagina's1
TijdschriftCatalysis Science & Technology
Volume4
Nummer van het tijdschrift10
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 okt. 2014

Citeer dit