Mechanistic pathways of the high temperature Fischer-Tropsch synthesis

J.V. Fletcher

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

1191 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Schouten, Jaap, Promotor
  • de Croon, Mart, Co-Promotor
Datum van toekenning5 okt. 2015
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3905-5
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit