Mechanistic pathway for C2+ hydrocarbons over an iron-based catalyst

N.S. Govender, F.G. Botes, M.H.J.M. Croon, de, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)98-107
Aantal pagina's9
TijdschriftJournal of Catalysis
Volume312
DOI's
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit