Mechanistic aspects of organophosphorus chemistry

H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanistic aspects of organophosphorus chemistry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen