Mechanistic aspects of organophosphorus chemistry

H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Abstract in pdf
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)217-221
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
Volume100
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanistic aspects of organophosphorus chemistry'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit