Mechanisms of hydrocarbon formation from synthesis gas on Fe(1OO)

A. Govender, D. Curulla Ferre, J.W. Niemantsverdriet

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  Abstract only.
  Originele taal-2Engels
  TitelBook of abstracts of the Xth Netherlands Catalysis and Chemistry Conference (NCCC X), 02-04 March 2009, Noordwijkerhout
  Pagina's264-264
  StatusGepubliceerd - 2009

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanisms of hydrocarbon formation from synthesis gas on Fe(1OO)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit