Mechanisms for enhanced state retention and stability in redox-gated organic neuromorphic devices

Scott Tom Keene, Armantas Melianas, Yoeri van de Burgt, Alberto Salleo (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

27 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanisms for enhanced state retention and stability in redox-gated organic neuromorphic devices'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen