Mechanisms associated with deep tissue injury induced by sustained compressive loading

A. Stekelenburg

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

437 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Biomedical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Bader, Dan, Promotor
  • Nicolaij, Klaas, Promotor
  • Oomens, Cees, Co-Promotor
Datum van toekenning22 nov 2005
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-2867-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit