Mechanismen voor het positioneren van bewerkingsgereedschappen ten opzichte van het produkt bij eenparig bewegende produkten op molens en lijnmachines

P.H.G. Cruchten, van

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

345 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's29
StatusGepubliceerd - 1990

Publicatie series

NaamTH Eindhoven. Afd. Werktuigbouwkunde, Vakgroep Produktietechnologie : WPB
VolumeWPA0958

Bibliografische nota

Literatuurverslag.

Citeer dit