Mechanism proposed for ratio and clamping force control in a CVT

K.G.O. Meerakker, van de, P.C.J.N. Rosielle, B. Bonsen, T.W.G.L. Klaassen, N.J.J. Liebrand

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

16 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelFISITA 2004 world automotive congress, 23-27 May, Barcelona, Spain
Aantal pagina's10
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit