Mechanism of polymerization of h-caprolactam. II. Polymerization in the presence of water

P.H. Hermans, D. Heikens, P.F. Velden, van

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanism of polymerization of h-caprolactam. II. Polymerization in the presence of water'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen

  Fysica en Astronomie