Mechanism of papain action

J. Drenth, H.M. Swen, W. Hoogenstraaten, L.A.A.E. Sluyterman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

62 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)104-110
TijdschriftProceedings of the Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Series C: Biological and Medical Sciences
Volume78
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 1975

Citeer dit