Mechanism of cobalt-catalyzed CO hydrogenation: 1. Methanation

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

57 Citaten (Scopus)
180 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanism of cobalt-catalyzed CO hydrogenation: 1. Methanation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Engineering

Material Science

Chemical Engineering