Mechanism of ammonia oxidation on a Pt catalyst - Kinetic study in the explosion region in a microstructured reactor

E.V. Rebrov, M.H.J.M. Croon, de, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProc. EuropaCat-VI
Plaats van productieAustria, Innsbr�ck
Pagina'sCD-ROM, A3
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit