Mechanism of action of coenzyme B12 : quantum-chemical considerations

I.I. Merkelbach, H.M. Buck

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

76 Downloads (Pure)

Samenvatting

Quantum-chemical calculations are carried out on simplified models to obtain insight in the mechanistic aspects of coenzyme B12.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)166-169
TijdschriftRecueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas
Volume99
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1980

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanism of action of coenzyme B12 : quantum-chemical considerations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit