Mechanics of traumatic brain injury at multiple length scales

J.A.W. Dommelen, van, R.J.H. Cloots, M. Hrapko, G.W.M. Peters, J.S.H.M. Wismans, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics
Plaats van productieAustralia, Adelaide
Pagina'son cd-rom
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit