Mechanics of the contact interface between cells and functionalized surfaces

M. Irmscher

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

4626 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Prins, Menno W.J., Promotor
  • de Jong, Arthur M., Co-Promotor
  • Kress, Holger, Co-Promotor
Datum van toekenning17 jun 2013
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-3378-7
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit