Mechanical Properties of Sorbitol-Clarified Isotactic Polypropylene: Influence of Additive Concentration on Polymer Structure and Yield Behavior

M. Kristiansen, T.A. Tervoort, P. Smith, J.G.P. Goossens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

90 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanical Properties of Sorbitol-Clarified Isotactic Polypropylene: Influence of Additive Concentration on Polymer Structure and Yield Behavior'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Material Science