Mechanical properties and stresses in intramedullary prostheses

H.W.J. Huiskes, T.J.J.H. Slooff

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Engels
TijdschriftOrthopaedic Transactions
Volume2
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit