Mechanical performance of polymer systems; the relation between structure and properties

H.E.H. Meijer

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelIUPAC World Polymer Congress Macro 2004
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit