Mechanical failure in total hip arthroplasty with cement.

R. Huiskes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Mechanical failure in total hip arthroplasty with cement.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine and Dentistry